Πόσο δυνατό είναι το HHC

Για να συγκρίνουμε μια ένωση με την THC, αναμένεται να είναι σχεδόν εξίσου ισχυρή με την THC. Η ακριβής ισχύς αυτής της ένωσης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Η έρευνα που βρέθηκε εξακολουθούσε να δείχνει σαφείς διαφορές και δεν άξιζε να εξαχθούν εκτεταμένα συμπεράσματα.

Μελέτες για την ένωση δείχνουν ότι είναι τουλάχιστον 69% τόσο ισχυρό όσο το δέλτα-9-THC. Αυτή η ιστορία το τοποθετεί παράλληλα με το δέλτα-8 και το δέλτα-9 στην ιεραρχία των ισχυρών παραλλαγών THC. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι το HHC δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το δέλτα-8. Άλλες πηγές λένε ότι το HHC πρέπει να καταναλώνεται σε υψηλές δόσεις για να παραχθεί μια ομοιότητα υψηλής, παρόμοιας με την κανονική ένωση THC.